3 НОВИ ПРОФЕСИИ ВЛИЗАТ В СПИСЪКА С НЕДОСТИГ НА ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ КАДРИ

Сряда, 31 Януари 2018 19:03


Електроинженери, инженер-химици и инженери в промишленото производство, са трите специалности, които влизат в списъка на професиите, за които има недостиг на висококвалифицирани кадри на българския пазар на труда. Списъкът беше обявен от министъра на труда и социалната политика Бисер Петков след заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Списъкът с професии, при които има недостиг на висококвалифицирани кадри, се актуализира всяка година до края на януари от социалния министър. Досега в него фигурираха професии от ИТ-сектора.
 

БИСЕР ПЕТКОВ МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
 „3 нови единични групи професии, които ще се ползват от така наречената „бърза писта“, т.е. при тях работодателите няма да са задължени да провеждат така наречения пазарен тест. Т.е. присъствието им в списъка означава признат недостиг на съответно кадри в тази професия.“

По време на заседанието на тристранния съвет бизнесът поиска някои нови облекчения за наемането на работници от трети страни. Едно от тях е срокът за издаване на разрешение от директора на Агенцията по заетостта да бъде съкратен от 30 на 14 дни.

ДИМИТЪР БРАНКОВ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСК
 „Многократно дебатирания праг от 10% за среден списъчен състав на предприятията. Мисля, че всички биха се съгласили, че тези изисквания са твърде високи като праг за малките и средни предприятия, основно за микропредприятията.“

От "Подкрепа" не са съгласни с добавката в Закона социалните партньори да се допитват до министерството, когато се надвишава 10-процентния праг за наемане на работници от трети страни.

АЛЕКСАНДЪР ЗАГОРОВ КТ „ПОДКРЕПА“
 „Когато има европейски норми и те следва да бъдат транспонирани в българското законодателство и нормативната база, да се прокарват едни елементи на разрушаване на съществуващите индустриални отношения и да се вкарва от задължителност към възможност някои неща, които са традиционни в диалога между министъра на труда и социалната политика и синдикатите и работодателите – това изглежда малко недопустимо“

Министър Петков уточни, че промените се правят поради необходимостта до 23 май тази година България да въведе в националното законодателство изискванията на европейска директива за условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен. Промените вече са приети за разглеждане в Народното събрание.

 

репортер СИЛВИЯ ИЧЕВА оператор КОЛЬО ДОЧЕВ



 



Още новини от
 
ТВ КАНАЛИ НА РОЗЕНФЕЛД и КО АД
17:30
Новини
09:00
Пряко: Тенис: Dubai Duty Free Tennis Championships, Дубай (WTA Premier)
17:30
Код Спорт - спортно обзорно предаване (повторение)