Бизнесът гони ръст с нови стоки и пазари

Петък, 02 Март 2012 07:33


Основните насоки, чрез които фирмите имат намерения за постигане на растеж през 2012 г. включат въвеждането на нови продукти, навлизането на нови пазари и оптимизация на разходите.

Това показва анкетно допитване на БТПП  за намеренията на бизнеса през 2012-та година. 48 мениджъри на фирми са участвали в допитването.

Най-много фирми имат намерения да въвеждат нови продукти и услуги – 79%, 75% разчитат в намирането на нови пазари, а 69%  смятат да оптимизират разходите си през 2012 г.

Приблизително двойно по-малък е делът на фирмите, които имат намерения за инвестиции в човешки капитал, иновации и придобиване на нови сгради, машини или съоръжения.

Проблемите, които среща бизнесът при кандидатстване и изпълнение на проектите, намира проявление и в намеренията на фирмите за постигане на растеж чрез средствата от европейските фондове. Проектите на ЕС не попадат сред трите основни направления за растеж.

Едва 40% от фирмите възнамеряват да кандидатстват или да продължат да работят по оперативните програми на ЕС.

94% от участващите проучването отбелязват, че са имали забавяне при изплащането на дължими суми от техни бизнес партньори, 6% от участниците отговарят, че не са имали подобни проблеми през 2011 г.

89% са имали забавяне в плащанията по сключени договори с частни фирми, а при 22% е имало забавяне при плащанията по сключени договори с държавни органи.

Според проучването трите основни предложения (мерки), които биха подобрили бизнес климата в страната се отнасят до данъците и регулациите.

Категорично на първо място бизнесът поставя предложението, с което не трябва да допуска увеличение на преките данъци за фирмите и гражданите. Всяко действие насочено към увеличенито им би довело до несигурност, влошена бизнес среда, по-ниска конкурентоспособност, по-малко чуждестранни инвестиции (които през 2011 г. бележат спад от 40%) както и по-ниско вътрешно потребление.

Ускоряване на срока за възстановяване на ДДС също се подрежда сред основните приоритети на бизнеса.

Въпреки напредъка по „Програма за по-добро регулиране 2010-2013”, бизнесът все още смята, че са необходими облекчения в регулациите.

В анкетата представителите на бизнеса допълват и други важни мерки за благоприятна бизнес среда като: намаляване на местни данъци и такси за бизнеса. Определяне по-справедлив начин на такса битови отпадъци; премахване на банковите такси при плащане на осигуровки, данъци и други бюджетни плащания; предвидимост на законодателството; намаляване на данъчната бюрокрация.

Фирмите настояват и за промяна на условията за получаване на финансиране по оперативните програми, критериите за допустимост затрудняват достъпа на МСП до тях (напр. за размер на годишния оборот).

Доминиращо е мнението, че реформите през 2012 г. трябва да продължат във всички области. Преобладаващи са мненията запромени в здравеопазването и образованието спрямо другите изброени сфери. В проучването няма фирма, която да счита, че не са необходими реформи./ expert.bg Още новини от
 
ТВ КАНАЛИ НА РОЗЕНФЕЛД и КО АД
23:00
Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг
22:30
Тенис: Фиона Феро - Камила Джорджи (31° Palermo Ladies Open, Палермо; WTA International - II полуфинал, повторение)
22:00
Пряко: Футбол: Леванте - Валядолид (Ла Лига Сантандер, сезон 2020/2021)