ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА НА ВИТОША?

Петък, 13 Юли 2012 14:59


Мая Георгиева, автор:  „Поредната електроцентрала за зелена енергия е на път да бъде построена.Теренът предназначен за нея е на Витоша между селата Кладница, Рударци, Драгичево и пернишкия квартал Църква. Жителите на тези населени места, обаче казаха НЕ на проекта и заплашват с протести, ако проектът бъде стартиран.”

Христо,  жител  на с. Рударци: “Жената заболя от астма и се наложи / да взема пари на заем и да си купя тази вила. За една година тя се излекува от алергията”

Михаил Коленцов жител на с.Рударци: „17 процента кислородът е повече от колкото в цялата не само област, на целия Балкански полуостров.”

Румен Петров, кмет на кв. Църква:Тука от 3-4 години имаме една птица и аз съм много изненадан , защото не вярвах, че я има, но я видях, който невярва нека да дойде да я види .Това е ливадния дърдавец, който е защитен в цяла Европа и е записан в Червената книга.”

Нели Кузманова, жител на с. Рударци:В това курортно селище абсолютно е недопустимо да се направи това нещо. Тук има минерални извори, има басейни. Какво ще стане след години с тази почва и минерална вода?”

Инвестиционното предложение  за електроцентралата е на фирма „Вал-Биомас”. Тя ще бъде изградена в местността „Подничаревец“  в квартал “Църква“.  Фирмата,  която ще строи  е „Перник Биомас“, с управител Хосе  Оскар Лейва Мендес и съдружници  Валя Ахчиева и Валентин Велков. Нито един от съдружниците, обаче не пожела да разговаря с екипа ни за да обясни колко безопасна е тази централа за природата и хората.

На  телефона  Валя Ахчиева

Съдействие не получихме и от община Перник където  е дадено първоначалното съгласие за изграждане на обекта. Мотивът - всички са много ангажирани покрай щетите от земетресението и нямат време за интервюта. От публичните документи на проекта разбираме, че Електроценрталата ще бъде с мощност 5 MW.  Предприятието ще преработва по 33 750 т. растителни отпадъци годишно. Технологията на интегрирана газификация на биомасата е двустепенна. При нея енергията се получава в следстие работата на двигател с вътрешно горене.  За гориво се използват клони, вършини, кори от дървета, стърготини, слама, костилки от плодове и др. Биомасата се надробява до 35 мм. едрина, изсушава се и посредством  лентов  транспортьор се подава в газификатор-реактор.

Георги Стефанов, WWF:Не става ясно от къде ще се генерира основоното количество биомаса на ден. Записано е много общо, че ще бъде дефакто всякаква форма на биомаса, но все пак ако трябва да се секат допълнително гори или ако неможе да се осигурят ресурсите става въпрос за постигане на цели. Ако се ползват костилки или земеделски продукти, които са пръскани с пестициди, пестицидите при изгарянето им се явява един от основните източници на замъсяване. Това означава, че местното население ще бъде подложено на въздействието на тези химически вещества, каквито са  диоксините и флораните.”

Всичко това обаче ни най-малко е притеснило  РИОСВ Перник и те издават  разрешителните  на  инвеститорите.

Анелия Дренска,  началник отдел РИОСВ Перник: „На този етап говорим за един предварителен документ, който съдържа и редица условия. Условия, които са поставили експертите и РИОСВ, която всъщност е и контролиращ орган. Ако има такива притеснения, които на този етап при нас не са доказани, те ще бъдат туширани през контрола.

Енергията на Витоша ще се добива чрез изгаряне на биомасата при температура до 850 градуса, при химичната реакция ще се получава газ. Следва той  да се пречиства и охлажда до 40 градуса. Двигателят ще го изгаря и задвижва генератора, който произвежда ток. Утайката, която се получава при производство, ще се събира и изгаря отново. За целта към централата ще има две горивни камери.  Ще бъде изграден и сондажен кладенец за промишлено и битово водоснабдяване.

Георги Стефанов, WWF: „Осигуряването на биомаса и отделените вещества попада в друг обсег, а именно Националният план за устойчивите органични замърсители и вещества, които се отделят при процесите на горене. Те се отделят при всички процеси на горене и имат силно матогенно въздействие върху всички бозайници. Един от основните рисокве от тези вещества е, че те се натрупват в организма и нямат естествено изхвърляне и отделяне оттам.”

Земите предвидени за строеж са част от урбанизираната територия на община Перник с начин на ползване - ниско застрояване. В инвестиционното предложение обаче се говори за изграждането  на 25-метров комин, който ще отвежда в небето над Витоша отделените газове от двете горивни камери на централата.

Георги Стефанов, WWF: „На човек така, включително на мен ми беше интересно защо този обект трябва да бъде разположен в една наистина такава територия, която е в близост до природен парк Витоша, граничи с Натура 2000, до ДДС Витошко Студена. Конвенцията за ландшафта, която България ратифицира преди няколко години всъщност казва,че когато има такива дадености и характеристики те трябва да бъдат спазвани и опазвани.Тук имаме вероятно пряко нарушаване на тази конвенция, ако позволим този комин да бъде до планината,до гората , до дивечовъдното стопанство.”

Под самата централа пък преминава главен водопровод, който водоснабдява село Драгичево с питейна вода. Територията на инвестиционното предложение не попада във водосбора на язовир Студена, но е на около 3 километра от него. Нищо от това, обаче не притеснява инспекторите от Регионалната инспекция по околна среда и води и от там дават разрешение за реализацията на проекта без да бъде извършена дори оценка за въздействието върху околната с реда.

Анелия Дренска,  началник отдел РИОСВ Перник: „В хода на процедурата инвеститора направи един математически модел по програмен пакет ПЛУМЕ, който е утвърден от министъра на околната среда и водите, в който чрез математическо моделиране, това намерение точно на това място, до какво замърсяване би довело. Бяха взети предвид конкретиката на региона, скорост, посока на вятъра, сила на вятъра и е доказано, че емисиите, които ще се спускат са в пъти по-ниски, които позволява нашето законодателство.”

За да бъде сигурна в безопасността на инсталацията, Община Перник е поискала становище от Районната здравна инспекция. Имотите, където ще се строи електроцентралата  са в непосредствена близост до жилищни парцели, а реализацията на обекта е свързана с горивен процес и изпускане на вредни емисии в атмосферата.

Даниела Кузманова: „Деянието е безумно. В дъбовата гора, на 2 километра от язовир Студена, на 1,5 км от минералните извори и при едно доказано с лечебния си въздух курортно селище за сърдечно-съдови и белодробни заболявания, да се построи какъвто и да е завод, ако ще за розово масло.”

Становището на РЗИ спрямо инвестиционното намерение е отрицателно и предупреждава за здравни рискове при хората. То обаче също не притеснява РИОСВ и не е взето предвид.

Анелия Дренска,  началник отдел РИОСВ Перник: „Съмненията бяха относно шумови норми замърсяване на атмосферата. Не са взети предвид при решението на директора на РИОСВ Перник, защото липсваше достатъчно конкретна мотивация и конкретни мотиви.”

Решението на РИОСВ, с което се дава зелена светлина за строеж на електроцентралата е издадено на 5 юни тази година. В него не са взети предвид и възраженията подадени от кмета на кв.Църква, на чиято територия ще бъде строена централата. Не са взети под внимание и възраженията на кметовете на съседните села, които са изпратени още в края на миналата година. В законовия срок е внесено обжалване в административния съд в Перник. Изпратена е жалба и до министъра на околната среда и водите Нона Караджова.

Румен Петров, кмет на кв. Църква: „Написали сме такава жалба, имаме отговор от кабинета на госпожа Нона Караджова. Отговорът е такъв, че юридически не е издържана жалбата. Жалбата е писана от ловци, от обществен съвет… Хората не са юристи, те пишат какво ги тревожи. Наложи се аз да наема адвокат, който да преписва жалбите, да ги обработва и това сме го направили в уречения срок.”

Притесненията на хората живеещи в близките села  са свързани както с водата, така и с това откъде ще минат пътищата към Централата, както и инфраструктурата, която трябва да отведе произведеното електричество до националната мрежа.

Христо,  жител на с. Рударци: „Ако не се задействаме тука ние и малко да се разтичаме, ще го почнат строежа и после нищо неможе да се направи нищо.”

Борислав Бонев, жител на с. Рударци: „Мястото, което е определено за тази централа означава, че каквито и да е пушеци или миризми ще се движат в посока ,че постоянно ще ни обгазяват, ще ни тровят въздуха.

Много ме притеснява вредата, която ще нанесе на целия регион, като замърсяване, може да има и шум.”

За да се избегнат сега създалите се проблеми, на инвеститора преди време е предложено място за строеж в промишлената зона на Перник.

Владислав Димитров,  народен представител ГЕРБ: „При положение, че в индустриалната зона на Перник има обособена територия с инфраструктура, път, вода, ток , така всичко необходимо, не мисля,че трябва да позволим на Витоша и то на едно от най-хубавите места, което се вижда от всякъде да се изгради такава електроцентрала.”

Подготовката за това на Витоша да има електроцентрала е започнала много  отдавна. Със заповед  295   от 12 юли 2005 г. на Министерството на земеделието и горите е извършена замяна на гора 33 декара от село Раяновци, Белоградчишко, на Валя Цанкова Ахчиева, с гора с площ 38,743 декара от землището на кв. "Църква".  Документът е подписан от министъра на земеделието и горите тогава Нихат Кабил.

По същата процедура е предоставена земя и на Валентин Георгиев Велков, който е третият съдружник във фирма "Вал Биомас" ЕООД .

Румен Петров, кмет на кв. Църква: „Има още 4-5 рода , които са засегнати от тази замяна , но те имат документи хората./12,32 Тя е станала много грамотно, много на време , без да се информира населението. Сега вече хората претендират за тези имоти.”

Общинският съвет в Перник, както и народните представители от района са категорични, че централа на това място няма да има.

Ирена Соколова,  народен  представител  ГЕРБ:  „Басейнова дирекция, която трябва да даде ход на процедурата и трябва да даде становище и трябва да разреши изкопаването на кладенец,който  да снабдява централата може да спре само при отрицателно становище от страна на гражданското общество. Ние сме направили всички стъпки за това, описали сме всички вреди, които може да нанесе на хората.”

Предстоят разговори и с посланика на Кралство Испания у нас. На тях ще бъде обяснено, че страната ни няма нищо против самата инвестиция, но мястото за изграждане на електроцентралата не е в полите на Витоша.

Румен Петров, кмет на кв. Църква: „Ако е толкова хубаво нека да го направят в Барселона, в парка на Барселона. Нито ще им пречи, нито ще им замърсява въздуха според техните документи, да си съхраняват пепелта в контейнери с капаци и няма да имаме ние нищо против.”

Даниела Кузманова: „Абсурдът, на който сме свидетели трябва да намери решение на по-високи нива там където хората които мислят трябва да взимат и правилни решения, защото ние тук можем да мислим, изключително емоционално сме ангажирани с това нещастие, което ни очаква като населили тези земи и облагородяващи ги, но неможем да вземе решение. Гражданското общество е слабо, затова, ако обича властта да си свърши работата.”

Мая Георгиева, автор:  „Макар изграждането на промишлена сграда на територията на град Перник да не е нещо необичайно, а 25 –метровият комин да бъде просто поредният в редицата от над 20 такива, перничани са твърдо решени да не допуснат строеж на това място в планината. За съдействие те разчитат, както на правителството, така и на собствените си сили. Ако строежът започне, хората заплашват с протести и блокиране на пътя. Все пак планината е единственото място в района на което може да се диша чист въздух. До кога обаче това ще бъде така?”

  Още новини от
 
ТВ КАНАЛИ НА РОЗЕНФЕЛД и КО АД
03:30
"Български надежди" - 25 еп., документална поредица за талантливите деца в България
01:50
Тенис: Кристина Младенович - Паула Бадоса (Open 6eme Sens - Metropole De Lyon, Лион; WTA 250 - II четвъртфинал, повторение)
02:00
Футбол: Реал /М/ - Реал /Сосиедад/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2020/2021 - повторение)